Στεγανοποίηση & Υγρομόνωση

  • Στεγάνωση

    Επιδιόρθωση της μόνωσης δώματος Επιχρίσματα για ανιούσα υγρασία Προστασία εξωτερική τοιχοποιίας από υγρασία σταγανοποίηση υπογείων Στεγανοποίηση αρμών Στεγανοποίηση θεμελίων και υπογείων Στεγανοποίηση όψεων κτιρίου Στεγανοποίηση στη φάση σχεδιασμού Υγρασία Ανιούσα υγρασία Απομάκρυνση νερών από το δώμα Απορροή νερών στο δώμα Αποστράγγιση νερών στα θεμέλια Ασφαλτικά υλικά Διάγνωση και θεραπεία της υγρασίας