Πίνακες κοστολόγησης

Τίτλος Έκδοση Σελίδες
Συστήματα παραμένοντος ξυλοτύπου Knauf Betoboard 2013/02 1
D112 οροφή σε ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό 2013/02 1
D113 οροφή σε ισόπεδο μεταλλικό σκελετό 2013/02 1
D116 οροφή με ενισχυμένους οδηγούς UA 2013/02 1
D127 ηχοαπορροφητική οροφή διάτρητης γυψοσανίδας 2013/02 1
D282Ε Οροφή τσιμεντοσανίδας Aquapanel σε μεταλλικό σκελετό 2013/02 1
Κ234 Τοίχος Fireboard πυραντοχής F90A 2013/02 1
lighT System Σύστημα ανάρτησης πλακών οροφής 2013/02 1
P111 Έτοιμος σοβάς μηχανής MP Leicht 2013/02 1
Εξωτερική θερμομόνωση Thermoprosopsis Fine 2013/02 1
Εξωτερική θερμομόνωση Thermoprosopsis Flex 2013/02 1
W111 τοίχος μονής στάνταρτ γυψοσανίδας 2013/02 1
W112 τοίχος διπλής στάνταρτ γυψοσανίδας 2013/02 1
W113 τοίχος τριπλής πυράντοχης γυψοσανίδας F120 2013/02 1
W115 τοίχος διπλής στάνταρτ γυψοσανίδας σε διπλό μεταλλικό σκελετό 2013/02 1
W116 τοίχος διπλής ανθυγρής γυψοσανίδας σε διπλό μεταλλικό σκελετό για υδραυλικές εγκαταστάσεις 2013/02 1
W383Ε Εξωτερικός τοίχος τσιμεντοσανίδας Aquapanel 2013/02 1
W383I τοίχος τσιμεντοσανίδας Aquapanel Indoor σε υγρούς χώρους 2013/02 1
W611 Επικόλληση στάνταρτ γυψοσανίδας 2013/02 1
W623 Επένδυση μονής στάνταρτ γυψοσανίδας Knauf Alutherm 2013/02 1
W624 Επικόλληση θερμομόνωτικου πανέλου Knauf InTherm 2013/02 1
W625 Επένδυση μονής στάνταρτ γυψοσανίδας Knauf Alutherm 2013/02 1
W626 Επένδυση διπλής στάνταρτ γυψοσανίδας 2013/02 1