Επισκευές

Επισκευές

1.Οι όψεις του εμπορικού κέντρου ΜΗΔΙΑ παρουσιάζουν έντονες φθορές

1.Οι όψεις του εμπορικού κέντρου ΜΗΔΙΑ παρουσιάζουν έντονες φθορές

2.Τα ''διακοσμητικά φτερά'' και άλλες επιφάνειεςαπό σκυρόδεμα έχουν ενανθρακωθεί

2.Τα ”διακοσμητικά φτερά” και άλλες επιφάνειες από σκυρόδεμα έχουν ενανθρακωθεί

3.Καθαιρεσεις και επισκευές σε πλήρη εξέλιξη

3.Καθαιρεσεις και επισκευές σε πλήρη εξέλιξη

4.Οι οξειδωμένοι οπλισμοί αποκαλύπτονται και επισκευάζονται

4.Οι οξειδωμένοι οπλισμοί αποκαλύπτονται και επισκευάζονται

5.Για την επισκευή των οξειδωμένων οπλισμών χρησιμοποιούμε ''μετατροπέα σκουριάς'' και ''αναστολέα διάβρωσης''

5.Για την επισκευή των οξειδωμένων οπλισμών χρησιμοποιούμε ”μετατροπέα σκουριάς” και ”αναστολέα διάβρωσης”

6.Ακολούθως καλύπτονται οι επιφάνειες με επισκευαστικές κονίες μεγάλων αντοχών

6.Ακολούθως καλύπτονται οι επιφάνειες με επισκευαστικές κονίες μεγάλων αντοχών

7.Επισκευαστικες κονίες

7.Επισκευαστικες κονίες

8. Το πρώτο κτίριο αποπερατωμένο

8. Το πρώτο κτίριο αποπερατωμένο

9.Το δεύτερο κτίριο αποπερατωμένο

9.Το δεύτερο κτίριο αποπερατωμένο

10.Κεντρική άποψη του ανακαινισμένου 2ου κτιρίου

10.Κεντρική άποψη του ανακαινισμένου 2ου κτιρίου