Ανεστραμμένο δώμα

Ανεστραμμένο δώμα Carrefour

1.Για τη δημιουργία μη χρησιμοποιούμενου ανεστραμμένου δώματος προηγείται μια καλή στεγανοποίηση

1.Για τη δημιουργία μη χρησιμοποιούμενου ανεστραμμένου δώματος, προηγείται μια καλή στεγανοποίηση

2.Διάστρωση θερμομονωτικών πλακών και , τοποθέτηση γαιουφάσματος

2.Διάστρωση θερμομονωτικών πλακών και , τοποθέτηση γαιουφάσματος

3.Τελικό στρώμα από χαλίκι 3-5 εκ και πάχους 5-7 εκ.

3.Τελικό στρώμα από χαλίκι 3-5 εκ και πάχους 5-7 εκ.

4.Το στρώμα χαλικιού χρησιμεύει ως προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες και εμποδίζει τις πλάκες να ανασηκώνονται .

4.Το στρώμα χαλικιού χρησιμεύει ως προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες και εμποδίζει τις πλάκες να ανασηκώνονται.