Ταράτσες

Ταράτσες

1.Η σωστή προεργασία παίζει καθοριστική σημασία σε μια σωστή μόνωση

1.Η σωστή προεργασία παίζει καθοριστική σημασία σε μια σωστή μόνωση

2.Ολα τα σαθρά τμήματα απομακρύνονται επιμελώς

2.Ολα τα σαθρά τμήματα απομακρύνονται επιμελώς

3.Νεα επιφάνεια με το υβριδικό στεγανωτικό NEOROOF

3.Νεα επιφάνεια με το υβριδικό στεγανωτικό NEOROOF

4.Το υβριδικό στεγνωτικό NEOROOF αντέχει και σε νερά που λιμνάζουν

4.Το υβριδικό στεγνωτικό NEOROOF αντέχει και σε νερά που λιμνάζουν