Σύστημα θερμομονωτικών υλικών νέας τεχνολογίας NEOTHERM & NEOROOF

Σύστημα θερμομονωτικών υλικών νέας τεχνολογίας NEOTHERM & NEOROOF

1.Επισκευή παλιάς φθαρμένης στεγανοποίησης

1.Επισκευή παλιάς φθαρμένης στεγανοποίησης

2.Το αποτέλεσμα της επίστρωσης                 του υβριδικού στεγανωτικού NEOROOF , με θερμομονωτικές ιδιότητες υψηλής ανακλαστικότητας και εκπομπής

2.Το αποτέλεσμα της επίστρωσης του υβριδικού στεγανωτικού NEOROOF, με θερμομονωτικές ιδιότητες υψηλής ανακλαστικότητας και εκπομπής

3.Το NEOROOF χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις διατηρώντας τις ανακλαστικές ιδιότητες του .

3.Το NEOROOF χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις διατηρώντας τις ανακλαστικές ιδιότητες του .

4.Το πλήρες σύστημα θερμομονωτικών υλικών νέας τεχνολογίας NEOTHERM & NEOROOF.

4.Το πλήρες σύστημα θερμομονωτικών υλικών νέας τεχνολογίας NEOTHERM & NEOROOF.