Στεγανοποίηση και θερμομόνωση με το υβριδικό υλικό NEOROOF

Στεγανοποίηση και θερμομόνωση με το υβριδικό υλικό NEOROOF

1.Το υβριδικό στεγανωτικό NEOROOF είναι ''υπέρλευκο''

1.Το υβριδικό στεγανωτικό NEOROOF είναι ”υπέρλευκο”

2.Το υβριδικό στεγνωτικό NEOROOF έχει μεγάλο συντελεστή ανακλαστικότητας και προσφέρει σημαντική οικονομία κατα το καλοκαιρι

2.Το υβριδικό στεγνωτικό NEOROOF έχει μεγάλο συντελεστή ανακλαστικότητας και προσφέρει σημαντική οικονομία κατα το καλοκαιρι

3.Το υβριδικό στεγνωτικό NEOROOF είναι οικολογικό και δεν περιέχει τοξικούς διαλυτές

3.Το υβριδικό στεγνωτικό NEOROOF είναι οικολογικό και δεν περιέχει τοξικούς διαλυτές

4.Ενα δώμα που στεγανοποιήθηκε με το υβριδικό υλικό NEOROOF ξεχωρίζει

4.Ενα δώμα που στεγανοποιήθηκε με το υβριδικό υλικό NEOROOF ξεχωρίζει