Επισκευή και ενίσχυση

Επισκευή και ενίσχυση Mareblue Cosmopolitan

1.Το κεντρικό κτίριο πριν από τις επεμβάσεις με εμφανή τα σημάδια των φθορών στα ενανθρακωμένα στοιχεία σκυροδέματος

1.Το κεντρικό κτίριο πριν από τις επεμβάσεις με εμφανή τα σημάδια των φθορών στα ενανθρακωμένα στοιχεία σκυροδέματος

2.Τα σαθρά τμήματα  έχουν απομακρυνθεί και η διαδικασία της αποκατάστασης των οξειδομένων οπλισμών , με εφαρμογή του συστήματος FEROSEAL είναι σε εξέλιξη

2.Τα σαθρά τμήματα έχουν απομακρυνθεί και η διαδικασία της αποκατάστασης των οξειδομένων οπλισμών , με εφαρμογή του συστήματος FEROSEAL είναι σε εξέλιξη

3.Από τα τμήματα με τις μεγαλύτερες ζημιές. Μετά το πέρας των εργασιών αποκαταστάθηκε πλήρως.

3.Από τα τμήματα με τις μεγαλύτερες ζημιές. Μετά το πέρας των εργασιών αποκαταστάθηκε πλήρως.

4.Το τμήμα της 2ης φωτογραφίας μετά το τέλος των εργασιών.

4.Το τμήμα της 2ης φωτογραφίας μετά το τέλος των εργασιών.

5.Αποψη του κεντρικού κτιρίου με τελική βαφή με  ψυχρά χρώμάτα για εξοικονόμηση ενέργειας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

5.Αποψη του κεντρικού κτιρίου με τελική βαφή με ψυχρά χρώμάτα για εξοικονόμηση ενέργειας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

6.Το τμήμα της 3ης φωτογραφίας μετά την αποκατάσταση

6.Το τμήμα της 3ης φωτογραφίας μετά την αποκατάσταση