Σεμινάριο KNAUF με θέμα «Συστήματα εξωτερικής τοιχοποιίας με τσιμεντοσανίδα (AQUAPANEL της KNAUF)» «Πλάκες οροφών KNAUF» «Μείωση εισφορών ΙΚΑ για εργασίες εστεγασμένων επαγγελμάτων»

Η ΝΕΟΤΕΧ ΡΟΔΟΣ – Μ. ΚΑΡΡΑΣ στα πλαίσια  εκπαιδευτικού προγράμματος , οργάνωσε  στο κατάστημά της, σεμινάριο για τους επαγγελματίες της οικοδομής που ασχολούνται με την ξηρά δόμηση.

Ομιλητής:

* κ. Παναγιώτης Σκόρδας, Διπλ. Μηχανολόγος Universita degli di Napoli, Τεχνική & Εμπορική Υποστήριξη KNAUF Νοτίου Ελλάδος, θέμα «ΚΕΝΑΚ, Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Oίκον”»

* κ. Νίκος Μαυρουδής, Υπεύθυνος στην Τεχνική Εφαρμογή των προϊόντων.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:

● «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ (AQUAPANEL της KNAUF)»

● «ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ KNAUF»

● «ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ)»

Το σεμινάριο διήρκησε 3 ώρες και το παρακολούθησαν 49 επαγγελματίες του χώρου.