Θερμογραφικός έλεγχος κτιρίου

pistoli

Η κτιριακή θερμογραφία έχει πεδίο εφαρμογής τόσο σε νεόδμητα κτίρια όσο και σε υπάρχουσες κατασκευές. Στα νεόδμητα μπορεί να προλάβει αστοχίες κατά τη διάρκεια της κατασκευής και επομένως αποφυγή δαπανηρών διορθώσεων εκ των υστέρων. Στα δε υπάρχοντα κτίρια, μπορεί να απεικονίσει επακριβώς τις προβληματικές περιοχές με αποτέλεσμα οι διορθωτικές ενέργειες να είναι στοχευμένες και επομένως πιο οικονομικές, αφού δεν απαιτείται η αναζήτηση του προβλήματος.

 

  • Αποτύπωση ενεργειακών απωλειών και θερμογεφυρών σε θερμικές εικόνες
  • Έλεγχος πληρότητας της μόνωσης
  • Εντοπισμός υγρασίας
  • Εισροή υδάτων σε δώμα και τοιχοποιία
  • Εντοπισμός διαρροών στο υδραυλικό σύστημα του κτιρίου
  • Εντοπισμός και έλεγχος εγκιβωτισμένων σωληνώσεων
  • Έλεγχος ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού

 

 

homeroof

home2