Ημερίδα KNAUF με θέμα «Καινοτομία συστήματα δόμησης και ο ρόλος τους στην αντισεισμική συμπεριφορά και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων»

Στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων I-SSB και MESSIB και των αναγκών για την έγκυρη ενημέρωση των τεχνικών της περιοχής μας, η ΝΕΟΤΕΧ ΡΟΔΟΣ – M. ΚΑΡΡΑΣ διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου, στις 22 Νοεμβρίου 2010.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ρόδου. Ομιλητές:

* Δρ. Μαρία Φούντη, καθηγήτρια της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Διευθύντρια Εργαστηρίου Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης, θέμα «Δομικά Υλικά για εξοικονόμηση & αποθήκευση Ενέργειας»

* κ. Νίκος Μπουλούκος, Τοπογράφος Μηχανικός, Διευθυντής πωλήσεων ενσακκισμένων προϊόντων της KNAUF Γυψοποιϊας Α.Β.Ε.Ε., θέμα «Θερμομόνωση & Ανακαίνιση με την KNAUF»

* κ. Παναγιώτης Σκόρδας, Διπλ. Μηχανολόγος Universita degli di Napoli, Τεχνική & Εμπορική Υποστήριξη KNAUF Νοτίου Ελλάδος, θέμα «ΚΕΝΑΚ, Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”»

* Δρ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, θέμα «Αντισεισμικός Σχεδιασμός & Ξηρά Δόμηση»

* Δρ. Παναγιώτης Καρύδης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, θέμα «Έλεγχος του Συστήματος Ξηράς Δόμησης σε πραγματικό σεισμό».